dimarts, 1 de novembre de 2011

69. Què expressa?

Roger Capella Tuà