dimecres, 2 de novembre de 2011

És l'amor una malaltia?

Víctor Galindo Taberner

Realment creixem?SENTIR, PENSAR, CREAR ET FA EXISTIR?Gaspar Jaroslavsky Sardà