dijous, 22 d’octubre del 2015

3. Un dia més o un dia menys?